جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷
اهداف تحقيقاتي چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۳۵

از جمله عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي مرکز آموزش و تحقيق مي توان به موارد زير اشاره نمود :

 

 

 

تأليف، ترجمه و چاپ کتاب، مقاله، پوستر، مجله، جزوات و خبرنامه در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي

معرفي مرکز آموزش و تحقيق و توانائيهاي آن در قالب نشرية تخصصي

تشکيل تيم هاي تحقيقاتي با جذب اساتيد، محققان و متخصصين کارآمد و فعال

تعريف طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي کاربردي و اجراي آنها

معرفي مرکز آموزش و تحقيق به دانشگاه ها، سازمانهاي دولتي و خصوصي، شرکتها، صنايع

ايجاد ارتباط نزديک با دانشگاه ها، مراکز علمي- پژوهشي، صنايع و سازمانهاي دولتي و خصوصي

استفاده از توان علمي و تخصصي و تجهيزاتي مؤسسات و مراکز پژوهشي و صنايع

جذب حمايتهاي مالي و اعتباري نهادها و سازمانها در اجراي طرح هاي تحقيقاتي پيشنهادي

نياز سنجي و پتانسيل سنجي صنايع، توليد کنندگان و بازار

ايجاد ارتباط بين دانشگاه و صنعت

ارائة طرحهاي تحقيقاتي و راهبردي به ادارات، نهادها، دانشگاه ها و صنايع

حمايت از ايده هاي خلاق و جديد فارغ التحصيلان و نخبگان در غالب تيم هاي تحقيقاتي

ارائة مشاوره در طرحهاي تحقيقاتي

ارائة مشاورة پژوهشي در پايان نامه هاي تحصيلي

ارائة مشاوره به واحد هاي صنعتي

تلاش در جهت کارآفريني و کاريابي از طريق آموزش و بالا بردن تواناييهاي تخصصي اعضاء و فارغ التحصيلان