جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷
چاپ نامه الکترونیک

مرکز گردشگری کانون با هدف تشكيل كميته هاي بازديد و گردش هاي تفريحي و ورزشي تشكيل شده است .

در همين راستا گروه كوهنوردي كانون به مديريت جناب آقاي عليرضا حري كارشناس ارشد جغرافيا با انجام گردشهاي يك روزه كوهنوردي هر ماهه تعدادي از علاقه مندان به اين رشته را به گردشهاي فوق الذكر مي برند.