جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷
ششمين جلسه اتاق فكر چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۴
ششمين جلسه اتاق فكر
زمان : چهارشنبه 17 دي ماه 1393
ساعت: 17/30
مكان: باشگاه كارآفريني بلوار سازمان آب ( شهيد صادقي)10 پلاك 42

موضوع اين هفته: 1- نقش شبكه هاي اجتماعي وآثار آن در جامعه وخانواده
2- مديريت فروش و راهكارهاي كمك به اقتصاد مقاوتي