سه شنبه , ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
اولين دوره تربيت مدرس كارآفريني چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۳۷

اولين دوره تربيت مدرس كارآفريني اعضاء هيات علمي منطقه 9 برگزار شد.

اولين دوره تربيت مدرس كارآفريني اعضاء هيات علمي واحدها و مراكز مشهد ، نيشابور، تربت حيدريه، گناباد ، تايبادو بجنورد در محل مركز رفاهي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد.

در افتتاحيه اين دوره آقاي حلمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و دبير منطقه 9 با اشاره به اهميت اين دوره بر لزوم بكارگيري فنون تدريس كارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد نمود.اين دوره با حضور 51 نفر از اساتيد رشته هاي مختلف برگزار گرديد.