سه شنبه , ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
انتصاب دبیر هیات امنای کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۳۰

انتصاب دبیر هیات امنای کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی  

 

طی حکمی از سوی دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ،دکتر حسین انتظامی به عنوان عضو و دبیر هیات امنای

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی برای مدت سه سال منصوب شد.
در حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به دکتر انتظامی آمده است :
با توجه به ماده 9 اساسنامه کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به موجب این حکم به عنوان عضو و دبیر هیات امنای
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به مدت سه سال منصوب می شوید.

موفقیت شما را در راه اهداف مقدس این دانشگاه و کانون از خداوند متعال آرزومندم