سه شنبه , ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
جلسه كارگروه تدوين سند راهبردي كارآفريني منطقه 9 برگزار شد. چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۰۵

 جلسه كارگروه تدوين سند راهبردي كارآفريني منطقه 9 برگزار شد.

اين جلسه با حضور آقايان ابراهيم آبادي نماينده خراسان جنوبي  ، كريمي نماينده خراسان شمالي  ،حسين زاده وپاكدليان از منطقه 9 و خانمها حلمي و باغدار حسيني در محل  دبيرخانه منطقه برگزار شد.

در اين جلسه ضمن بررسي سند چشم انداز كشور در افق 1404 ، نقشه جامع علمي كشور ، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور ، بيانيه ماموريت چشم انداز و جهت گيري اساسي دانشگاه آزاد اسلامي و اهداف كلان وسياستهاي كلي دانشگاه آزاد اسلامي  متن پيشنهادي چشم انداز و ماموريت مركز كارآفريني و طرح اوليه ماتريس SWOT ارائه شد.

همچنين در ادامه جلسه  مقرر شد پس از تدوين اهداف و استراتژي اين مركز در خصوص برگزاري كارگاههاي تخصصي كارآفريني ، تشكيل دفاتر مشاوره كارآفريني اقدام لازم انجام شود.

اين كارگروه موظف شد، ضمن شناسائي توانمنديهاي كانون هاي خراسان جنوبي ، شمالي ورضوي ، جلساتي با هيات رئيسه مجامع امور صنفي خراسان برگزار كند.