پنجشنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
دعوت به همكاري سازمان اموال و املاک ستاد چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۶
سازمان اموال و املاک ستاد به منظور تكميل كادر واحدهاي تابعه خود در سراسر كشور
، از بین داوطلبان مرد واجد شرایط از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و طي
مراحل گزينش به شرح ذیل دعوت به همكاري مي نمايد.

قطع تحصیلی : لیسانس و بالاتر
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) ،علوم کامپیوتر ،IT
تعداد : ۳۲
حداکثر سن : ۲۰ الی ۳۵ سال

مقطع تحصیلی : لیسانس و بالاتر
رشته تحصیلی : حسابداری ،مدیریت مالی ،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی ،حسابرسی
تعداد : ۳۴
حداکثر سن : ۲۰ الی ۳۵ سال

مقطع تحصیلی : لیسانس و بالاتر
رشته تحصیلی : حقوق (کلیه گرایش ها) ،علوم قضایی
تعداد : ۹۷
حداکثر سن : ۲۰ الی ۳۵ سال

جهت اطلاع بيشتر اينجا را كليك كنيد