جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷
باشگاه کارآفرینی کانون فارغ التحصیلان شروع بکار کرد چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۳۱
باشگاه کارآفرینی کانون فارغ التحصیلان شروع بکار نمود.
این با شگاه با هدف ایجاد زمینه مناسب برای گسترش کارآفرینی با فرهنگ ناب اسلامی در زمینه های آموزشی ، ترویجی و پژوهشی فعالیت خواهد نمود .
اهم فعالیتهای این باشگاه شامل:

1- ارتقاء و شناخت جامعه دانشگاهی بويژه اساتيد ، کارکنان و دانشجويان دانشگاه نسبت به کارآفرينی .

2- ترويج و ارتقاء روحيه و فرهنگ کارآفرينی و تلاش در جامعه علمی کشور .

3- ترغيب و جذب جامعه علمی کشور به دوره های آموزشی کارآفرينی .

4- گسترش تحقيقات بنيادی ، کاربردی و توسعه ای در خصوص کارآفرينان ، پروژه های کارآفرينی ، محيط و فضای کارآفرينان و ساير زمينه های مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات کشور .

5- آگاه سازی جامعه دانشگاهی در مورد کارآفرينی ، کارآفرينان و نقش آنها در توسعه اقتصادی و ايجاد اشتغال و رفاه .

6- شناخت ، تربيت و پرورش دانشجويان و دانش آموختگان کارآفرين .

7- برقراری ارتباط هر چه بيشتر با صنايع جهت انجام هر چه بهتر رسالت کارآفرينی .

8- شناخت دانشجويان و دانش آموختگان ممتازو تسهيل امور آموزشی و پژوهشی آنها .

9- ترويج و تشويق به انجام امور پژوهشی ، تحقيقاتی و علمی در مراکز معتبر علمی داخلی و بين المللی .

ترغیب، اطلاع‌رسانی، فراهم آوردن زیرساخت‌های بنیادی جهت فرهنگ‌سازی و ارتقاء شناخت جامعة دانشگاهی نسبت به كارآفرینی