پنجشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
کارگاه هیدروپونیک با اولویت گیاهان دارویی چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸
کارگاه کشت هیدروپونیک با اولویت کشت گیاهان دارویی  با همت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
توسط آقای مهندس عباس پاکدلیان در محل سالن کنفرانس نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد