سه شنبه , ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
كار گروه بانك اطلاعات چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۳۹

آغاز به كار، كار گروه بانك اطلاعات كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

روز يكشنبه مورخ 18/5/88 در محل كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به منظور جمع آوري بانك اطلاعات فارغ التحصيلان اين دانشگاه  وطبقه بندي آن، كار گروهي با 4 عضو تشكيل و آغاز به كار كرد .

اين اطلاعات به 3دسته مسئولين كشوري استان خراسان، شهر مشهد-پژوهشگران و نخبگان- فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي طبقه بندي خواهد شد،

شناسايي و ثبت اطلاعات فارغ التحصيلان اين دانشگاه گام مؤثري است در دستيابي به تفكيك آماري فارغ التحصيلان در پست هاي مديريتي، امور پژوهشي و علمي و ...

بدين منظور فرم هاي عضويت در بانك اطلاعات در اختيار رؤساي دانشكده ها ، مديران محترم گروه ها و فارغ التحصيلان ، قرار خواهد گرفت