جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷
اعطا‍ء گواهينامه به دانشجويان درس كارآفريني چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۴۴

با توجه به مصوبه سومين جلسه كارگروه كارآفريني  وتاييد دبير منطقه 9 به دانشجويان درس كارآفريني گواهينامه پايان دوره اعطاء مي شود.

پاكدليان رئيس كانون فارغ التحصيلان منطقه 9 افزود: با توجه به درخواست دانشجويان دانشگاه براي دريافت گواهينامه اين درس و استفاده از تسهيلات برخي صندوق ها و بانكها و با توجه به مصوبه 30/11/90 كارگروه كارآفريني منطقه 9 ، گواهينامه پايان دوره كارآفريني به دانشجوياني ارائه مي شود كه اين درس را با حداقل نمره 15 گذرانده اند.

دانشجويان فوق الذكر براي اطلاع از مدارك لازم جهت صدور گواهينامه مي توانند با مراجعه به دفتر كانون و تماس با تلفن 6221208 اطلاعات بيشتر را كسب نمايند.