پنجشنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
برگزاري كارگاه قارچ دكمه اي وصدفي چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۶
كارگاه آموزش كشت قارچ دكمه اي وصدفي با همكاري گروه كشاورزي برگزار شد.

در اين كارگاه دانشجويان پس از آشنايي با مباحث تئوري كشت قارچ دكمه اي و صدفي ، بصورت عملي با مراحل استريل ، اسپان زني و توليد كيت قارچ صدفي آشنا شدند.
همچنين دانشجويان در ادامه از كارگاه كشت قارچ دكمه اي ديدن نموده و با تاسيسات آن آشنا شدند.
به دانشجويان درپايان گواهينامه ارائه مي شود.