جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷
حلمى ، نماینده تام‌الاختیار میرزاده در هیئت امنای استان‌های خراسان شد چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۴
باحکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛
عبدالمجید حلمي نماینده تام‌الاختیار میرزاده در هیئت امنای استان‌های خراسان (رضوي ، شمالي و جنوبي ) شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی  عبدالمجيد حلمي را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در هیئت امنای استان‌های خراسان (رضوي ، شمالي و جنوبي )  منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی عبدالمجيد حلمي  را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در هیئت امنای استان‌های خراسان (رضوي ، شمالي و جنوبي ) منصوب کرد.