جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷
فعالیت واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنج شنبه/تغییر ساعت کاری دانشگاه چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۰
با صدور بخشنامه ای از سوی حمید میرزاده ،فعالیت واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنج شنبه به دبیرخانه هیات امناهای استانی، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در این بخشنامه آمده است؛ با توجه به ضرورت ایجاد امکان همسازی اساتید سایر دانشگاه ها با واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان در این دانشگاه، واحدها و مراکز آموزشی به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی ، ترتیبی اتخاذ کنند تا با فراهم آوردن امکان ارائه خدمات اداری و پشتیبانی توام با صرفه و صلاح و بکارگیری حداقل نیروی انسانی مرتبط با فعالیت های آموزشی و بنا به صلاحدید هیات امنای استانی و روسای واحدها و همراه با نظارت نمایندگان تام الاختیار اینجانب در استان ها، نسبت به فعال سازی واحدها و مراکز آموزشی در روزهای پنج شنبه با رعایت 44 ساعت کارکرد هفتگی کارکنان دانشگاه اقدام کنند.
همچنین در بخشنامه مذکور ساعات کار روزانه کارکنان واحدهای ستادی و سازمان مرکزی که ضرورتی به فعالیت در روزهای پنج شنبه ندارند از ساعت 7/30 تا 16/10 تعیین شده است و ساعت کار مازاد بر آن در صورت نیاز و ضرورت به همکاری آنان حداکثر 120 ساعت به عنوان اضافه کار محاسبه شود.
به گزارش آنا، در این بخشنامه ساعات کاری واحدها و مراکز آموزشی در روزهای شنبه تا چهارشنبه 7/30 تا 15 و روزهای پنج شنبه 7/30 تا 13 تعیین شده است و ساعات کارکرد مازاد بر آن در صورت نیاز و ضرورت  به همکاری آنان به عنوان حداکثر 120 ساعت  محاسبه می شود.
شایان ذکر است، پرسنل سازمان سما و کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش و کادر حفاظت دانشگاه ، مشمول ضوابط و مقررات مربوط به خود بوده و همانند گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند.