پنجشنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
جلسه هماهنگی اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی کانون فارغ التحصیلان چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۵
اين جلسه با حضورآقایان مهندس رجایی ،بهرام پور،و ریوندی وخانم فاضل (اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی)- آقای عباس پاکدلیان (نماينده دانشگاه آزاداسلامي مشهدوکانون فارغ التحصیلان )  در محل اداره كل تعاون تشكيل شد.
در اين جلسه توافقات ذيل انجام شد.
1- برگزاري همايش مشترك جهت آشنايي دانشجويان از تعاون و تعاوني هاي برتر
2- چگونگي دريافت وام هاي مربوطه
3- استفاده از خدمات كلينيك مشاوره اشتغال