جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷
'گزارش تصويرى برگزارى همايش آشنايى دانشجويان با بخش تعاون چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۱
برگزاري همايش آشنايى دانشجويان با بخش تعاون و تسهيلات كار آفرينى(مشاوره كارآفريني و نحوه تشكيل تعاونى ) صبح امروز در سالن اجتماعات شهيد عباسپور دانشكده فنى مهندسى دانشگاه