پنجشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
راه اندازي گروه اسكان دانشگاه چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۳۵
گروه تلگرام ستاد اسكان براي عزيزان شهر هاي ديگر ( اساتيد، كاركنان ، دانشجويان و خانواده ايشان) را اندازي شد.آدرس گروه
https://telegram.me/joinchat/CaG7AQZNx4OO4E7dFu32Zg