پنجشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
فایل های کارآفرینی چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۸
ارائه لینک های درس کارآفرینی:
در تلگرام
https://telegram.me/m_kanoon/467  فایل درس کارآفرینی
https://telegram.me/m_kanoon/468   کتاب زبان بدن  

https://telegram.me/m_kanoon/469 کتاب کارآفرینان خراسان قسمت اول
https://telegram.me/m_kanoon/216  جزوه ارتباط موفق
https://telegram.me/m_kanoon/987        دفترچه راه اندازی کسب و کار