جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷
جدول كارگاههاي باشگاه كارآفريني چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۶

جدول كارگاههاي باشگاه كارآفريني نوآوران

رديف

نام دوره يا كارگاه

ساعت

مدرس

هزينه دوره(تومان)

صدور گواهينامه

1

Body language

8

مهندس پاكدليان

بلي

2

راه اندازي كسب وكار

8

دكتر معاصري

بلي

3

5S

12

مهندس اميدوار

بلي

4

فن بيان

6

تدريس تيمي

----

5

تهيه طرح كسب وكار

8

مهندس پاكدليان

بلي

6

دوره طلا

8

آقاي دانشگر

بلي

7

دوره ملك

8

آقاي دانشگر

بلي

8

مدیریت فروش

یک ماهه

پاکدلیان- معاصری- ثنایی

بلی

9

کارگاه ورمی کمپوست

یک هفته مهندس نداف بلی
10 کارگاه تلقیح مصنوعی گاو 14 روز دکتر سبحانی- دکتر حسین پور- مهندس رحمانی - مهندس محرری - دکتر امیران بلی
11 کارگاه پرورش قارچ صدفی 2روز بلی
12 کارگاه قارچ دکمه ای 2 روز بلی

 

/