سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶
اتاق فكر چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۲۹
اين اتاق به پيشنهاد باشگاه كارآفريني تاسيس شده استfekr2fekr4fekr1